света

Тренинг на тема: "Тъмната страна на света около мен"

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ  ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОРГАНИЗИРА ТРЕНИНГ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 7 КЛАС НА ТЕМА: „ТЪМНАТА СТРАНА НА СВЕТА ОКОЛО МЕН“.

Subscribe to света