розова фонелка

ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Панагюрище съвместно с Български младежки червен кръст – Панагюрище /БМЧК/ на 26 февруари освежиха отбелязването  на Деня на розовата фланелка в училищата от общината.
Subscribe to розова фонелка