езда

Деца и младежи се учеха да яздят

На 23.11.2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организира посещение на група деца на конната база в Комплекс „Тракиец“ – с. Житница. С това ново предизвикателство обществените възпитатели  целят да насърчат позитивния аспект на социалната изява  на децата, които имат поведенчески проблеми.

Subscribe to езда