ден отворени врати съд

„Ден на отворените врати” в Районен съд – Панагюрище

На 20 април в Районен съд – Панагюрище се проведе  „Ден на отворените врати”. Посетители от всички училища в  гр. Панагюрище, имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на Районен съд – Панагюрище и Районна прокуратура - Панагюрище. Гости на събитието бяха Зам.- Началник на Районно управление - Панагюрище и секретаря на  Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище.


Децата имаха възможност да посетят съдебните зали и да проведат разговор със съдии по въпроси, които представляват интерес за тях и въпроси свързани  с работа на съда. Целта на инициативата е насочена към запознаване с работата на органите на съдебната власт и повишаване на правната култура на децата.  
Subscribe to ден отворени врати съд