В Панагюрище се проведе обучителен семинар на тема „Ефекти и рискове при употреба на наркотиците. Протективни фактори и социални умения“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Асоциация „Солидарност“ град София проведе обучителен семинар на тема: „Ефекти и рискове при употреба на наркотиците. Протективни фактори и социални умения“.
Асоциация „Солидарност” е център за рехабилитация на зависими към алкохол, наркотици и хазарт хора. В организацията работи екип от психолози, обучени за работа със зависими и техните близки, както и специалисти, обучени в телефонното и интернет-консултиране.

Обучителен семинар „ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИТЕ. ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ“

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9 ДО 12 КЛАС НА ТЕМА: „ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИТЕ. ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ“

Трета национална научно - практическата конференция в областта на превенция на асоциално поведение.

„Обмяната на опит е най-подходящият начин за намиране на нови методи и техники, и за постигане на по-добри резултати в работата с превенцията на насилието над деца!”. С тези думи кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов откри Третата национална Научно - практическата конференция в областта на превенцията на асоциалното поведение. За поредна година в периода 1-3 юли Асеновград беше домакин на форум, организиран от Община Асеновград, по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Център за обществена подкрепа.

Снимки от награждаването на победителите в конкурса за презентация на тема „Домашното насилие”

Резултати от конкурса за презентация на тема „Домашното насилие”

Домашно насилиеНа дата 19.05.2015 год., комисия в състав от трима членове на МКБППМН община Панагюрище, обществен възпитател към МК и учител по информационни технологии в ПГИТМТ гр.Панагюрище, както следва:

1.Петрана Иванова;

2.Недялка Баракова;

3.Боянка Врагова;

4.Боряна Шкодрева;

5.Кристина Хаинова

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS