Проведе тренинг на тема: "Тъмната страна на света около мен"

На 26 април в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище се провесе тренинг на тема "Тъмната страна на света около мен". Включиха се ученици на от СУ "Нешо Бончев", ОУ "Проф. Марин Дринов" и ОУ "20 април".  Г- жа Евгения Зягорска, каято е психолог и обществен възпитател към МКБППМН,  беше подготвила за децата различни интерактивни игри в които децата се включиха с голям интерес.

„Ден на отворените врати” в Районен съд – Панагюрище

На 20 април в Районен съд – Панагюрище се проведе  „Ден на отворените врати”. Посетители от всички училища в  гр. Панагюрище, имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на Районен съд – Панагюрище и Районна прокуратура - Панагюрище. Гости на събитието бяха Зам.- Началник на Районно управление - Панагюрище и секретаря на  Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище.


Децата имаха възможност да посетят съдебните зали и да проведат разговор със съдии по въпроси, които представляват интерес за тях и въпроси свързани  с работа на съда. Целта на инициативата е насочена към запознаване с работата на органите на съдебната власт и повишаване на правната култура на децата.  

Тренинг на тема: "Тъмната страна на света около мен"

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ  ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОРГАНИЗИРА ТРЕНИНГ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 7 КЛАС НА ТЕМА: „ТЪМНАТА СТРАНА НА СВЕТА ОКОЛО МЕН“.

Награждаване от конкурс за конкурс за приказка и мултимедийна презентация на тема „Аз съм здрав, защото…”

В своите писмени и интерактивни произведения учениците представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол, цигари и наркотици върху младите хора, дават съвети за здравословен начин на живот, алтернативи на употребата на наркотици, провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.

„Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство, и всеки от нас може да притежава това богатство , ако го оценява, пази и полага грижи за него, подчерта в началото на събитието Надежда Оловенекова, ръководител на клуб „Екология” в ЦПЛР. Наградите на победителите в различните категории връчи Мария Калпакова, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Победител в конкурса за приказка в първа възрастова група – І – ІV клас бе Диана Шопова – ІV „а” клас ОУ „Проф. М. Дринов” с р-л Стефка Стефанова. Второто място заслужи Невелина Джамбазова- І клас ОУ „Проф. М. Дринов”, р-л Цветанка Воденичарова, а на трето бе класирана приказката на Ростислава Митковска- І клас ОУ „Проф. М. Дринов” ,р-л Цветанка Воденичарова.

Конкурс за приказки и мултимедийна презентация

конкурс

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ПАНАГЮРИЩЕ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ-ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОРГАНИЗИРАТ: КОНКУРС ЗА ПРИКАЗКИ И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ І – ІV, V – VІІ И VІІІ – ХІІ КЛАС

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS