Трета национална научно - практическата конференция в областта на превенция на асоциално поведение.

„Обмяната на опит е най-подходящият начин за намиране на нови методи и техники, и за постигане на по-добри резултати в работата с превенцията на насилието над деца!”. С тези думи кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов откри Третата национална Научно - практическата конференция в областта на превенцията на асоциалното поведение. За поредна година в периода 1-3 юли Асеновград беше домакин на форум, организиран от Община Асеновград, по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Център за обществена подкрепа. Целта на тазгодишната конференция беше свързана с преодоляването на последиците от насилието и споделянето на добри практики, свързани с преодоляване на последиците от домашното насилие над деца. Участие в нея взеха представители от общините Варна, Казанлък, Садово, Панагюрище, Свищов, Главиница, Сатовча, Мъглиш, Шумен, директори и председатели на комисии в общински и държавни училища в община Асеновград, както и представители от местните народни читалища и спортни клубове. Представители на панагюрската МКБППМН бяха Д. Дудов, Б Врагова и П. Дюлгярова
Конференцията започна с лекция на най-младия професор у нас д-р Д. Стоянов по темата „Патопсихологичните проблеми на заявката при случай на домашно насилие и деца, експонирани на риск”. „Подрастващите, свидетели или жертва на домашно насилие, често не завършват образованието си и не са полезни на себе си и обществото. Когато пораснат, такива деца започват да получават всичко, което искат, дори с бой...”- сподели в лекцията си доктор Д. Стоянов. Той се обърна с препоръка към присъстващите в залата юристи, психолози, социални работници, всички, които се занимават с възпитание на деца незабавно да сигнализират, ако попаднат на подобни случаи.
„А всяка от институциите може да се самосезира и да стартира процедура в най-кратък срок. Защото година от живота на едно 3-годишно дете се равнява на 10 от този, на възрастните, като ефект от изграждане на личността. Злото може да просъществува само тогава, когато добрите хора мълчат и му направят път със своето безразличие.“- заключи професор доктор Д. Стоянов.
Конференцията продължи изпълнителният директор на Центъра за изследвания и политики за жените Таня Кметова по темата „Домашно насилие-характеристики и последици”, а доктор Спасов от София говори по темата „Насилието в съвременното общество, норма или патология е то.” В третия ден от конференцията своя поглед по проблемите с агресията и ролята на самоконтрола представи ръководителя на катедра „Психология” към Пловдивския университет професор Румен Стаматов.
След края на дискутираните теми всички участници в Третата национална Научно - практическата конференция в областта на превенцията на асоциалното поведение на тема „Закрила и подкрепа на малолетни и непълнолетни-жертва на насилие” получиха сертификати за участие във форума.