Тренинг на тема: "Тъмната страна на света около мен"

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ  ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОРГАНИЗИРА ТРЕНИНГ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 7 КЛАС НА ТЕМА: „ТЪМНАТА СТРАНА НА СВЕТА ОКОЛО МЕН“.

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26 АПРИЛ 2017 ГОДИНА ОТ 14:00 ЧАСА, В СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ВТОРИ ЕТАЖ НА ДГ „БРЕЗИЧКА“, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, УЛ. “ДЕЛЧО СПАСОВ“

ЗАПОВЯДАЙТЕ!