Снимки от награждаването на победителите в конкурса за презентация на тема „Домашното насилие”