Резултати от конкурса за презентация на тема „Домашното насилие”

Домашно насилиеНа дата 19.05.2015 год., комисия в състав от трима членове на МКБППМН община Панагюрище, обществен възпитател към МК и учител по информационни технологии в ПГИТМТ гр.Панагюрище, както следва:

1.Петрана Иванова;

2.Недялка Баракова;

3.Боянка Врагова;

4.Боряна Шкодрева;

5.Кристина Хаинова

разгледа представени 28 презентации от общо 34 деца на тема  „Домашното насилие” и ги класира, както следва:

6 клас презентации индивидуални

7 клас презентации индивидуални

1 място Анна Кекова

1 място Яна Кушлова

2 място Цветана Мулешкова

2 място Десислава Кемилова

6 клас презентации – най-добра работа в екип

 

Николай Дерменджиев и Кристина Велева

 

Ива Чернирадева, Анна Ралчева и Асен Гечев

 

6 клас – за изготвени 2 презентации

 

Стефан Лютов (1)

Стефан Лютов (2)

 

 

Критерии за оценка: 1.Съдържание; 2.Техническо изпълнение; 3.Граматическо оформяне