Обучителен семинар „ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИТЕ. ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ“

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9 ДО 12 КЛАС НА ТЕМА: „ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИТЕ. ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ“

обучителен семинар