Награждаване от конкурс за конкурс за приказка и мултимедийна презентация на тема „Аз съм здрав, защото…”

В своите писмени и интерактивни произведения учениците представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол, цигари и наркотици върху младите хора, дават съвети за здравословен начин на живот, алтернативи на употребата на наркотици, провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.

„Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство, и всеки от нас може да притежава това богатство , ако го оценява, пази и полага грижи за него, подчерта в началото на събитието Надежда Оловенекова, ръководител на клуб „Екология” в ЦПЛР. Наградите на победителите в различните категории връчи Мария Калпакова, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Победител в конкурса за приказка в първа възрастова група – І – ІV клас бе Диана Шопова – ІV „а” клас ОУ „Проф. М. Дринов” с р-л Стефка Стефанова. Второто място заслужи Невелина Джамбазова- І клас ОУ „Проф. М. Дринов”, р-л Цветанка Воденичарова, а на трето бе класирана приказката на Ростислава Митковска- І клас ОУ „Проф. М. Дринов” ,р-л Цветанка Воденичарова.

Връчени бяха и поощрителни колективни  награди на ПИГ-І „в” клас ОУ „Проф. М. Дринов” с р-л Нели Длъгнекова и ІІІ б клас ОУ „Проф. М. Дринов” ,с р-л Стефка Панайотова.

В конкурса  за мултимедийна презентация , във втора възрастова група – V – VІІ клас първото място бе присъдено на  място Христина Тилева-VІІ кл., ОУ „ Проф. М. Дринов” ,р-л Лазарина Николова, второто на Ненчо Паланкалиев- Vклас ОУ „Проф. М. Дринов” ,р-л Елена Савова. Третите места бяха две Михаела Раленекова- VІІ клас ОУ „Проф. М. Дринов” ,р-л Лазарина Николова и Светла Георгиева и Цветелина Белишка- VІІ клас ,СУ „Н. Бончев”.

В трета възрастова група VІІІ- ХІІ клас призовата тройка оформиха: Пламена Ножделова и Надежда Бакарджиева- ХІ а клас, СУ „Н. Бончев” ,р-л Снежина Машева, Надежда Коларова – Х клас, СУ „Н. Бончев” , р-л Кристина Ракова , Дженифър Михайлова –ІХ клас, СУ „Н. Бончев”, р-л Теменужка Хаинова и Мариела Илиева- Х клас, СУ „Н. Бончев” , р-л Кристина Ракова.