КОНТАКТИ

 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

адрес:

4500 гр. Панагюрище

ул. ”Делчо Спасов”,

 

Секретар 

Мария Джамбазова

тел. 0885 28 04 70

0357 636 87

e-mail: mariq.kalpakova@abv.bg

www.mkbppmn-pan.com

Може да ни пишете, като използвате контактната форма  на сайта!