КАКВО И КАК ДА КАЖЕМ НА ДЕЦАТА ЗА КОРОНАВИРУСА

Няма как да не сме загрижени в неочакваната  кризисна ситуация и въздействието на COVID-19, обявена от Световната здравна организация като пандемия. Разбираме, че предстоят трудни времена, но разбираме ли, че децата, пощадени от усложнения при реалната зараза, всъщност се нуждаят от нашата грижа и внимание, за да съхранят емоционалната си стабилност, усещането за сигурност и психичния си баланс.

ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Панагюрище съвместно с Български младежки червен кръст – Панагюрище /БМЧК/ на 26 февруари освежиха отбелязването  на Деня на розовата фланелка в училищата от общината.

Деца и младежи се учеха да яздят

На 23.11.2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организира посещение на група деца на конната база в Комплекс „Тракиец“ – с. Житница. С това ново предизвикателство обществените възпитатели  целят да насърчат позитивния аспект на социалната изява  на децата, които имат поведенчески проблеми.

Седмица срещу насилието над деца

МКБППМН отбеляза 19 ноември, световния ден за борба с насилието над деца, с кампания в няколко училища през седмицата. В ОУ „Проф. Марин Дринов“ психологът Евгения Загорска посети часа на класа в 3 клас с класен ръководител г-жа Спаска Арбалиева и проведе разговор с децата по темата за тормоза и насилието между деца. В следобедните часове и заниманията по интереси тя бе гост на децата от четвъртите класове по покана на техния педагог г-жа Немигенчева. Бяха припомнени основни знания за безопасност и правила на общуване, като специално внимание бе отделено към контрол над гнева и реакциите в конфликтни ситуации.

Страници

Subscribe to МКБППМН гр. Панагюрище RSS